CONȘTIINȚA PĂCII și a UNITĂȚII în IUBIRE

Renașterea într-o noua dimensiune a Conștiinței, Conștiința 5D este Conștiința Păcii și Unității

în Iubire.

Data de 12.12.2021 a marcat încheierea unui important ciclu spiritual de căutări și pregătire pentru un important salt de conștiință la nivel planetar, dar și cosmic. Am atins un moment OMEGA al ființării omenirii și am deschis un Portal ALPHA, un nou început, o nouă etapă în desăvârșirea omului, portal prin care trecând, intrăm pe Calea spre Adevăr și Viață și renaștem. Un Om nou, un Pământ nou, un nou Destin al omenirii, destin care ne-a fost transmis prin Iisus Hristos, prin Noul Legământ pe care El l-a adus omului, pentru o Viață nouă în Conștiința Păcii și Iubirii, Conștiința Hristică.

Pătrundem într-o dimensiune nouă, prima treaptă a Călătoriei către Inima lui Hristos sau Inima Universală.

Facem un salt în Conștiință, o nouă octavă, o nouă armonică, o vibrație sublimă care se va impregna în ființa noastră, ne va învălui mângâind, alinând, vindecând, eliberându-ne.

Începem un ciclu spiritual nou de 9 ani, până în 12.12.2031, în care vom descoperi tărâmul Păcii și al Iubirii.

Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că ați auzit chemarea, ați ales să o onorați și ați acceptat și asumat lucrarea propriei deveniri, într-o nouă linie temporală a destinului vostru.?

Încep 9 ani în care vom călători spre inima noastră și prin ea, spre Inima Universală, cea Hristică.

Sunt 9 ani în care vom reconstrui propria individualitate, urmând paradigma lui „A FI”, eliberându-ne de vechea paradigmă a lui „a avea” și vom construi o realitate care să corespundă esenței Sinelui nostru, o realitatea în care vom oglindi unitatea și armonia interioară, în care vom radia Pacea și Iubirea care devenim în procesul transfigurării noastre.

Aspectul principal al acestei transfigurări constă în trecerea de la emoții la SENTIMENTE.

SENTIMENTELE sunt expresii ale stării noastre de A FI. Le mai numim și VIRTUȚI.
Sentimentele sunt expresii de manifestare ale Iubirii. În prezența sentimentelor trăim starea de PACE.
Când ești și manifești IUBIRE:
– ești PACE
– gândești pacifist
– faci Pace
– vorbești calm și împăciuitor
– radiezi Pace
– lângă tine oamenii se simt împăcați.

Sentimentele se nasc din UNITATEA inimii cu mintea, a sufletului cu spiritul, a corpului astral cu corpul mental, iar trupul fizic devine „vasul” care se umple de energia și Lumina Sentimentelor manifeste, trăite, împărtășite. Când vasul se umple, preaplinul său se revarsă către ceilalți, în exterior, creând realitatea exterioară.

Dacă vasul este încă gol, ceea ce reușim să dăruim îl golește și mai mult și atunci apar emoțiile, care aduc cu ele lipsa și nevoia. Ceea ce lipsește este:
– Adevărul care ne definește umanitatea, care ne hrănește și ne împlinește orice nevoie;
– Lumina care ne arată Calea și face posibilă vederea Adevărului, prin iluminare;
– Energia pentru a dobândi, a fi, a răspândi prin propria Lumină, Adevărul care suntem.

SENTIMENTUL îl gândim pe măsură ce-L trăim, simțim, apoi Îl înțelegem și mintea noastră se umple de Acel Sentiment. Ne-am învățat să gândim, înainte de a simți, ba chiar ignorându-ne simțire, ascunzându-ne, negând, reprimându-ne sentimentele.

A venit vremea să permitem Sentimentelor să se exprime prin noi, deoarece SENTIMENTUL:
– are propria Energie, care este Însăși Energia Vieții, iar purtătorii ei sunt Îngerii Vieții și ai Iubirii;
– hrănește, fiind sursă Pranei;
– astâmpără setea fiind Apa care poartă Viața;
– are propria Lumină, strălucind precum stelele;
– are propria căldură, fiecare sentiment fiind un Foc Viu;
– are prospețimea aerului de primăvară pe care respirându-l totul revine la Viață; – oferă stabilitate și siguranța unei ancore ce ne ține puternic în legătură cu Pământul. SENTIMENTELE au propria chimie, iar când le trăim, toate aceste 4 elemente primordiale ale creației se alchimizează pentru că fiecare să dobândim ELIXIRUL VIEȚII VEȘNICE sau PIATRA FILOZOFALĂ care ne desăvârșește.

SENTIMENTELE se trăiesc la nivelul corpul nostru eteric, acolo unde are loc chimia interioară, pe măsura ce corpurile noastre astral și mental se unesc, se reîntregesc în unitatea yin – yang a sufletului nostru.

SENTIMENTELE fundamentale pe care a venit vremea să ni le trezim și să le trăim plenar sunt:
1. IUBIREA => capacitatea de A DĂRUI liber și firesc – se exprimă și sub forma altruismului, compasiunii, grijii altuia;
2. CREDINȚA => capacitatea de A PRIMI, de a te încrede și a te deschide;
3. BUNĂTATEA =======>
4. BLÂNDEȚEA ======= > capacitatea de A MANIFESTA sentimentul
5. GENEROZITATEA====>
6. BUCURIA => capacitatea de A GÂNDI liber
7. RĂBDAREA => capacitatea de A NĂDĂJNUI și a fi răbdător pe Cale
8. VIAȚA => capacitatea de A FI, liber să exprimi Adevărul de Sine
9. ADEVĂRUL => capacitatea de A ȘTII Adevărul care ești
10. SMERENIA => capacitatea de A RENUNȚA
11. IERTAREA => capacitatea de A UNI și a te uni cu IUBIREA lui Hristos
12. PACEA => capacitatea de A OGLINDI Chipul și a RADIA Asemănarea cu Creatorul.

Aceste SENTIMENTE ne vor transfigura ființa pe măsură ce ele devin firescul ființei care am fost create să fim.

Lucrarea de trezire a lor se împlinește pe măsură ce ne deschidem inima și ne asumăm, inclusiv riscul de A FI Diferiți într-o lume în care predomină frică, frustrarea, minciuna și suferința.

Odată ce am pășit în noua dimensiune a ființei noastre, a venit vremea să învățăm să trăim cu noi înșine.

VĂ PROVOC SĂ VĂ ASUMAȚI SENTIMENTELE care vă vor dezvălui PIATRA FOLOZOFALĂ ascunsă în ADN-ul vostru!

Cu drag,
Mihaea SOCOL
Mesajul poate fi retransmis (mentionand autoarea), nu poate fi modificat.

Advertisement

2020 Anul ADEVĂRULUI despre SINE

La mulţi ani, 2020!

Am început un nou an plin de provocări, ca de altfel în ultimii 3 ani, însă fiecare cu procovarea şi încărcătura lui energetică şi mai ales luminică. Dacă în 2018 am avut ca provocare Iubirea şi sigur am fost puşi la încercare, în 2019 ne-am ocupat cu eliberările şi marea provocare a renunţării pentru a ne putea reconfigura fiinţa, în acest An 2020.

Acum a venit vremea să primim darurile pentru care ne-am tot pregătit din 2012 și până în prezent.

Da, Anul 2020 este un An al REVELAŢIILOR, este anul în care vom experimenta ADEVĂRUL despre SINE. Este un An al DARURILOR pe care Sursa, Universul, Hristosul sau Dumnezeu ni le revarsă în viaţă.

Încă din prima zi a anului, la nivel planetar, s-a activat un nou câmp de conştiinţă, i-am putea spune Câmpul de Conştiinţă al Adevărului. Este un Câmp al Vindecării, pentru că Adevărul este Cel care vindecă, prin El ne redobândim Credinţa şi încrederea în divinitatea fiinţei noastre, ne eliberăm de iluzia cunoaşterii binelui şi răului, de vechile tipare ale credinţei în păcat şi mai ales de conştiinţa lipsei, cea care este responabilă de boală şi suferinţă.

Acest Câmp de Conștiință al Adevărului vine să elibereze câmpul cauzal planetar, dar și al fiecăruia dintre noi de ceea ce numim karmă, de experiențe pe care de-a lungul vieților am refuzat să le trăim pentru a evolua.

Altfel spus anul 2020 este aici pentru a ne purifica, pentru a ne alinia destinul cu Planul Divin pentru Om, planeta Terra și Univers. Este atât de important acest an, încât îl deschidem printr-o aliniere a cinci planete (Jupiter, Marte, Saturn, Venus și Mercur) care vor fi implicate direct în spiritualizarea planetară și eliberarea Mamei Gaia de balastul karmic.

Am încheiat anul 2019 pe melodia unei radiații Schumann foarte înalte, chiar 155 Hz la un moment dat, ceea ce ne arată că vibrația planetei noastre se înață către noi octave, iar aceasta este o rezultantă a curățării câmpului cauzal planetar. Putem spune că, pentru Planeta Terra are loc o renaștere prin purificare, precum pasărea Phoenix, iar această purificare se face din cenușa trecutului.

Am avut multe incendii in cursul anului 2019, iar acum înțelegem și de ce. La început de 2020 ne-am confruntat cu incendiile din Australia, iar rezultanta a fost multă compasiune din toate zonele Pământului și multe rugăciuni colective pentru vegetație, animale și oameni. Iar pentru că ”Acolo unde doi se roagă, al treilea sunt Eu”, chiar ne-am înălțat cu toți, fiecare după compasiunea manifestată, în noile frecvențe ale Înălțării.

Am fost creați din Lumină pentru a deveni ”Lumina lumii”, iar Lumina și Adevărul există numai împreună. Așadar, dacă trăim un ”tsunami” de Lumină care se revarsă asupra pământului, este firesc ca împreună cu acesta să avem și un „tsunami” de Adevăr care este gata să ni se reveleze.

Adevărul urmează căi nebănuite pentru a ni se revela, dar de cele mai multe ori, tocmai pentru că aceste căi sunt prea firești, noi așteptându-ne la ce poate fi mai măreț, pentru că vine de la Dumnezeu, Îl ignorăm sau chiar Îl negăm.

Pentru a începe să vedem Adevărul din jurul nostru, mai întâi trebuie să vedem Adevărul din noi, Adevărul despre noi, Adevărul Sinelui nostru, Adevărul despre Sufletul nostru; trebuie să ne eliberăm de iluzia a cine credem că suntem și să fim, să manifestăm Frumusețea Ființei noastre Interioare, Lumina noastră interioară.

Când vom vedea în noi înșine mai mult decât un trup fizic, când vom asculta cu adevărat tăcerea dintre multele noastre gânduri, când vom avea curajul să ne înțelegem emoțiile și să ne respectăm pe noi înșine pentru cine suntem, în loc să ne evaluăm după ce avem, ce facem și câte diplome avem, abia atunci vom putea vedea Adevărul din jur, din ceilalți, din fiecare floare, fiecare fluture și fiecare picătură de apa, din fiecare stea.

Energia anului 2019 ne-a creat condițiile pentru a ne elibera de trecut și dacă noi ne-am opus, am început să uităm, apoi energia anului 2019 ne-a călăuzit spre ieșirea din relații toxice și ne-a forțat să plecăm, să schimbăm locul de muncă sau să ieșim dintr-o relație de familie cu părinții, cu partenerul/a, să renunțăm la o profesie sau pur și simplu ne-a ajutat să depășim suferințe și să înțelegem durerea din spatele bolilor cu care ne-am confruntat. Cine s-a opus și încă se opune energiilor Mamei Gaia trăiește încă starea de haos, critică, judecă, se vaită, uită, este nefericit în relații, este neînțeles, este bolnav, suferă, trăiește în lipsuri, pierde și este înșelat și singur, într-un cuvânt este nefericit. Și toate acestea pentru că se opune propriei evoluții, refuză să iasă din paradigma veche a lui ”a avea” și să accepte noua paradigma a lui ”a fi”.

Energia anului 2020 vine cu multe aspectele pe care să le clarificăm pentru a ne ilumina, pentru că acest an este ANUL ILUMINĂRII.

Aspecte mai importante ce caracterizează anul 2020 la nivel social:

 • Intensificarea preocupărilor spirituale, uneori manifestându-se ca o răzvrătire împotriva dogmelor religioase;

 • Intensificarea preocupărilor pentru o alimentație sănătoasă, cât mai naturală și mai ”vie” (crudități, fructe și legume);

 • Descoperirea” Științei Divine, altfel spus mulți oameni de știință vor deveni conștienți de prezența dumnezeirii în spatele lumii fizice, iar fizica cuantică va fi vedeta anului;

 • Schimbari importante la nivelul conștiinței colective cu privire la credințe vechi care ne-au modelat gândirea, începând cu a-L căuta pe Dumnezeu în exterior ființei noastre și până la a-L considera marele judecător în fața căruia trebuie „să ne plecăm cu frică”;

 • Vor fi făcute dezvăluiri importante despre civilizațiile extraterestre și rolul lor în evoluția omului;

 • Cunoașterea de Sine va deveni un scop pentru tot mai mulți tineri, dezvoltarea personală fiind privită drept calea spre obținerea a tot mai multe informații în acest sens;

 • Creșterea preocupărilor privind propria persoană, în mod special din perspectiva dobândirii încrederii de sine, a echilibrului și armoniei interioare;

 • Mai puțină încrâncenare în legătură cu problemele politice, mai multă detașare și chiar creșterea gradul de obiectivitatea în abordarea problemelor socio-politice;

 • Valul masiv de Lumină care coboară adâncește tot mai mult diferențele de frecvențe între oameni, cei care continuă să fie marcați de negativism, pesimism, refuzând orice schimbare, negând uneori evidențele vor considera acest an foarte greu și plin de încercări și boli. Cei care sunt dornici de nou, sunt deschiși spre noi adevăruri, noi principii și noi experiențe, cei optimiști, încrezători, dornici să schimbe ceva în viața, în gândurile, în ei înșiși vor percepe anul 2020 ca pe un an de basm, cu multe oportunități, multe informații noi, multe conștientizări.

 • Este un an al extremelor fie ești sus pe val, fie te scufunzi din ce în ce mai mult;

 • Se va vorbi mult despre modificări în ADN, despre structura ADN-ului, despre rolul aminoacizilor în îmbunătățirea nivelului de sănătate și vitalitate și noi vor fi prezentate noi metode de vindecare și autovindecare bazate pe lucrul la nivelul ADN-ului prin rugăciune, meditație, contemplare;

 • Vom auzi despre o Știință a Sufletului și despre o medicină spirituală care va începe să privească omul holistic, căutând căi de vindecare la nivelul minții, a sufletului și a trupului. Acesta va fi un pas important în sacralizarea medicinii;

Anul 2020 este un an încărcat de energie feminină (yin), care pe de o parte va determina manifestarea tot mai pregnant a calitatilor feminine, dar și dezvoltarea calităților intuitive, extrasenzoriale, acceptarea ca firești a unor capacitați care până în urma cu câțiva ani ar fi părut ciudate sau chiar nebunești.

Este un an în care totul curge, nu trece, pur și simplu ne mișcăm de parcă am dansa, iar dansul poate fi un vals sau o sârbă, o horă sau o samba, funcție de energiile cu care vom interfera, dar și funcție de cât acceptăm sau ne opunem acestor energii.

Anul 2020 poate fi Anul Revelației sau al Iluminării dacă acceptăm că adevărata viața este în interiorul ființei noastre, iar atunci când suntem optimiști, răbdători, când în noi există armonie între gânduri și fapte, între simțire și vorbe, între ceea ce ne dorim și ceea ce căutăm, ne deschidem către Adevărul, devenim din ce în ce mai mult conștienți de ființa minunată care este ascunsă în interiorului trupului fizic.

Anul 2020 ne va aduce conștientizarea a ce înseamna afirmațiile „Suntem un Suflet într-un trup” sau „trupul este doar un vehicul pentru Suflet”.

Acest an ne pregătește pentru noua dimensiune a conștiinței (5D) către care ne îndreptăm și în care vom intra din 2022.

Orice schimbare, transformare poate fi însoțită de confuzie, oboseală, alternarea perioadelor de relaxare cu cele anxioase sau în care ne facem griji, de migrene sau de o vitalitate debordantă, de lipsă de inspirație și plictiseală sau de o creativitate debordantă.

Va fi un an în care dacă suntem atenți și implicați în procesul dezvoltării noastre spirituale vom primii multe daruri, vom activa în Sufletul nostru acele daruri, calitați, trăsături cu care am fost dăruiți de la Creație și pe care Aici și Acum a venit vremea să le manifestăm.

Recomandări pentru anul 2020:

 • Eliberează-te de negativism. Schimbă-ți limbajul, folosește cuvinte pozitive, începe propozițiile cu „da”. Încetează să te gândești la ce poate fi mai rău, pentru că răul există numai în mintea ta, el este lipsit de energie și informație, tu ești responsabil dacă ceva apreciezi ca fiind bun sau rău;

 • Înlocuiește gândurile pesimiste cu speranță și optimism;

 • Fii tu însuți/însăți, așteptările celorlalți țin de neputințele lor de a le atinge;

 • Petrece mult timp în natură, contemplă Viața care se manifestă în fiecare frunză, floare, în fiecare nor și picătură de ploaie, în fiecare val sau adiere de vânt, devin-o conștient că totul trăiește, că totul pulsează, este și se transformă;

 • Dacă prietenii te obosesc, sunt prea zgomotoși sau prea agitați sau pur și simpu ai vrea să fii în altă parte, asumă-ți această alegere și eliberează-te de obligația de a fi cu ei;

 • Dacă ești neliniștit, nemulțumit, te simți nemulțumit schimbă ceva în viața ta, poti începe cu tipul de hrană. Mai multe legume și fructe însemnă mai multă energie și când te simți ușor, plutești și ți-e bine;

 • Refuză să te implici în polemici, chiar dacă tu ai dreptate, celălalt are nevoie de energia ta, nicidecum de părerea ta, așa că fi zgârcit și păstreazăți vitalitatea;

 • Devin-o observator al propriei ființe și încearcă să rămâi cât mai detașat și mai obiectiv, privește-te pe tine, ceilalți sunt acolo cu scopul clar de a te ajuta să te cunoști și înțelegi;

 • Tiparele, ticurile, sabloanele de gândire sunt acolo pentru ca observându-le să înțelegi de ce le manifești și, după caz, să le elimini sau să rezolvi problema care te determină să le manifești, fie să le transformi în libertate;

 • Ai curajul de a fi tu, indiferent de reproșuri, dezamăgiri, aceia care te vor accepta așa cum ești încă se îndreptă spre tine. Îi vei atrage abia atunci când începi să fi tu însuți/însăți.

 • Refuză să te mai minți, fi sincer cu tine, acordă-ți șansa de a afla cât ești de profund, dincolo de orice aparențe.

 • Trăiește conștient și prezent în viața ta, fiecare trebuie să-și asume propria viața.

 • Iubește, începe cu tine, făra a fi egoist, iubește-te necondiționat, adică fără așteptări și fără atașamente, pornind de la atașamentul de timp, până la atașamentele de plăceri precum țigarea sau cafeaua, tu trăiești dincolo de ele. A te iubi pe tine este măsura cu care poți iubi pe ceilalți. Când te vei iubi total și necondiționat, vei putea să-ți iubești și dușmanul, dacă-l vei mai avea!

 • Acceptă Adevărul când Îl întâlnești, chiar dacă doar îl simți, fără a-L putea explica.

 • Fii fericit! Pur și simplu stai pe un scaun și FII FERICIT!

Obeservă-te și ori de câte ori te surprinzi repetând tipare vechi, rulând gânduri vechi, enervându-te din nu se știe ce motiv, schimbă atitudinea spunându-ti – EU SUNT FERICIT și RÂZI de cel ce s-a enervat, are ticuri, gândește prea mult!

Aplicând aceste câteva practici vei atrage Adevărul care ești, pentru asta ai venit în această viața, SĂ FII CEL CE EȘTI!

Să aveți un an 2020 plin de Adevăr, Lumină, Iubire și Binecuvântare!

Mihaela SOCOL
Mesajul poate fi retransmis doar mentionand autoarea, nu poate fi modificat.

2019 Anul magic al Eliberarii şi Identificării de Sine

După un  an 2018 foarte activ şi cu multe întâmplări mai mult sau mai puţin plăcute, cu multe conştientizări, dar şi cu multe bucurii, iată, intrăm într-un An Nou, care  se pregăteşte să ne aducă multe şi noi provocări.

Anul 2019 poate fi un an de basm, plin de magie sau poate fi un an de căutări fără direcţie, de paşi mici bătuţi pe loc, de încercări de evadare din ceea ce ştim, din dorinţa de a scăpa de gânduri, de frustrări, crezând că dacă schimbăm locul căutarilor noastre vom găsi ceea ce ne trebuie.

Anul 2019 este Anul Identificării de Sine, al Eliberării, a dobândirii Libertăţii prin recunoaştere şi RENUNŢAREA la EGO.

În consecinţă, orice căutaţi în acest an are un singur ţel, IDENTIFICAREA de SINE, care trece dincolo de cunoaşterea de Sine, este mult mai profundă şi ne eliberează, în primul rând de căutare, deschizându-ne Calea spre Libertate.

Aşa cum ştiţi deja, 2019 este un an de vibraţie 3, deci un an trinitar, în care experimentăm mult mai intens, implicându-ne cu întraga noastră fiinţă, trup, minte şi suflet. Aceasta înseamnă că vom riscăm să ne pierdem în prea multe gânduri, să avem prea multe emoţii, frici, îndoieli şi fizic să fim nerăbdători, agitaţi, panicaţi sau chiar frustraţi.

Toate acestea se vor întâmpla dacă vom continua să rămânem în vechea paradigma a lui „a avea”, când noile energii ne susţin în integrarea noii paradigme a lui „A FI”.

Cu alte cuvinte, anul 2019 ne provoacă SĂ FIM IN CEEA CE FACEM.

Starea de „a fi”, este starea de prezenţă, este starea de conştienţă activă. Liniştea şi răbdarea sunt esenţiale pentru a trăi prezenţa. Ambele înseamnă şi neutralitate, poziţionarea noastră ca observator al agitaţiei şi haosului, fără identificarea cu ele.

De asemenea, „a fi” este o stare de unitatea la nivel emoţional, mental şi fizic, în care ne manifestăm adevărata esenţa a fiinţei noastre, acel geniu interior, despre care se vorbeşte atât, şi care are legătură cu Sinele nostru. Şi da, trupul nostru fizic este parte integrantă a acestui Sine, care este implementat în fiecare celulă, în fiecare idee şi în fiecare emoţie pozitivă. Emoţiile negative se nasc din lipsa unităţii dintre cele 3 planuri al propriei noastre trinităţi. Anul 2019 este aici pentru a ne provoca să eliberăm ceea ce ne blochează armonia şi unitatea interioară în manifestare.

Anul 2019 este anul în care vom învăţa să ne eliberă de blocaje şi să învăţăm să le recunoaştem şi mai ales să renunţăm a le menţine, dezvolta şi crede în ele.

Eliberarea şi Libertatea se obţin prin renunţarea, în primul rând la tiparele false despre propria persoană, despre viaţă, despre cum trebuie să fie o relaţie, un om, o activitate, lumea în general.

Sunt ani de când energia noastră stă blocată, înlănţuită în „dogme” la nivel educaţional, economic, politic, ştiinţific, religios, spiritual, iar acum, în anul 2019, această energie va atinge masa critică pregătindu-se să erupă, precum un vulcan după multe veacuri de inactivitate.

Dacă acceptăm că şi pentru noi a venit clipa eliberării şi al identificării cu natura noastra magică, atunci „valul de lavă dogmatică” ne va ocoli, vom fi puşi la adăpost din calea lui, altfel ne va arde.

Un aspect al acestui proces de eliberare este precum destrămarea unei pânze. Vechile tipare şi programe de viaţă, tradiţii, reguli de conduită, judecăţile şi valorile în care am crezut, devin îndoielnice. Ne-am putea simţi sufocaţi de toate acestea, dacă ne opunem destrămării, iar dacă vom continua să credem în ele, le vom transforma în idoli la care ne închinăm, refuzându-ne şansa la libertate.

În acest an 2019 foarte multă Lumină va inunda Universul şi planeta Terra. Fiecare celula a trupului nostru fizic va recepţiona această Lumină, este un dar pe care nu-L putem refuza, dor ne putem opune lucrării ei, care este TREZIREA.

Vom începe să vedem diferit lucrurile, să-i înţelegem altfel pe cei de lîngă noi, si dacă vom continua să menţinem stări conflictuale bazate pe judecă, vom alimenta şi mai mult lupta orgoliilor. Suntem de secole încrâncenaţi într-o luptă a ego-urilor în care ne consumăm energia şi ne irosim puterea şi viaţa. Putem rămâne în această stare de conflict interior, care generează luptă  exterioară, dintre care cea mai dură este luptă de convingere, sau putem să renunţăm şi să eliberăm aceste conflicte, să renunţăm la „a avea dreptate” şi „să fim înţelegători”.

Tendinţa va fi de a nega faptul că ne aflăm în plin conflict şi luptăm pentru supremaţie. Normal, ducem această luptă de prea mult timp, încât face parte din noi, o avem adânc înrădăcinată în mintea noastră, în gândurile noastre, fricile noastre sunt parte din conflictele noastre, orice acceptare a lor în sensul eliberării, naşte şi mai mare frică şi nesiguranţă, pentru că sursa lor este mintea şi ego-ul. A accepta că a avea dreptate este o formă de negare de Sine este percepută ca o sinucidere. Negarea conflictului este o etapa dureroasă, mai ales în acest an, şi, mai mult, menţine omul în separare şi limitare. Refuzul de a vedea dincolo de aparenţe, dar şi tratarea acestor aspecte superficial, ironic, în derâdere, provoacă durere şi dezorientare.

Înainte de a ne lua avânt pentru provocările lui 2019, avem câteva zile de ODIHNĂ. Însă odihna este lucrătoare, fiind astfel diferită de lene. Aşa ca avem un răgaz de două săptămâni în care să facem bilanţul provocărilor pe care le-am acceptat, chiar dacă încă mai avem multe de înţeles. A ne odihni activ, înseamnă şi a contempla realizările din perspectiva lui Cine eram la începutul anului 2018 și Cine sunt astăzi ca sumă a conștientizărilor și înțelegerii dobândite în aceste ultime 12 luni.

Apoi, cu răbdare, fără negare, fără așteptări și fără prejudecăți să ne asumăm responsabilitatea acestui an, aceea a IDENTIFICĂRII de SINE.

Pentru aceasta vom fi susținuți energetic, informațional și luminic în 2019.

Să reținem că acest an este cel în care începem, pe de o parte să culegem roadele ultimilor 2 ani, iar pe de altă parte este anul în care semințele faptelor și calitățile pe care le-am  cultivat în acești ultimi 2 ani încep să încolțească și vor avea un ritm accelerat de creștere și înflorire, dacă le dăm o mână de ajutor.

IDENTIFICAREA de SINE pornește de la RENUNȚARE.

Renunțare are ca rezult eliberare energiei, reorganizarea informației și o mai mare claritate și luciditate în abordare vieții și a propriei ființe în relație cu viața.

Anul 2019 este un an despre mine și viața. Dar eu sunt parte dintr-un întreg, iar viața mea este o continuă interacțiune cu mine și cu multe alte ființe care mă ajută să fiu eu însumi.

Identificarea de Sine este o lucrare de recunoașterea a propriei mele individualități, în această lume.

In consecință RENUNȚAREA presupune:

 1. ELIBERAREA de NEVOIA de:
 • a nega stările, emoțiile, nevoile, anumite lucruri, acțiuni, decizii, răni;
 • a controla: pe noi înșine, pe cei apropiați, colegii, situațiile, banii, sănătatea, chiar viața;
 • planificare, stabilind ordinea lucrurilor, când ea a fost deja definită;
 • a ne impune punctul de vedere, cunoașterea, calitățile, dorințele, adevărul;
 • a ne apăra prin: aroganță, agresivitate, sfidare, furie;
 • a crede în tipare, modele, statistici, previziuni, promisiuni și vorbe, în ceea ce este vizibil, palpabil, măsurabil, cântărit și valorizat;
 • a fi mai bun, mai drept, mai cinstit, pentru că astfel judec;
 • a nega dreptul la fericire prin a gândi, a vorbi, explica, a se plânge de nefericire;
 • a nega dreptul la iubire prin limitarea ei la sex;
 • a nega sănătatea prin a gândi, vorbi, a se plânge de boală, de suferință;
 • bani, prin credința în sărăcie, pierdere, lipsă;
 • de a fi ocupat, de a avea ceva de făcut;
 • a avea legături și a reînnoi legături
 • trecut și de viitor și dependența de amintiri și visuri
 • de a controla viitorul
 • de putere asupra ta, a altora, puterea de a domina
 • recunoaștere valorii noastre de către ceilalți
 • a împlini așteptările celorlalți
 • a ne atașa de oameni, lucruri, stări, credințe, nevoi
 • A AVEA
 1. ELIBERAREA de:
 • vinovăție
 • rușine
 • sentimentul de separare
 • respingere
 • negativitate, de negare, manifestă și prin tendința de a folosi negați în fiecare propoziție sau gând;
 • reprimarea emoțiilor, credințelor, vorbelor, sentimentelor, a gândurilor și speranțelor;
 • conflict, de luptă
 • rănile ascunse ale trecutului, dar și de cele prezente dar negate;
 1. ELIBERAREA de FRICA de:
 • eșec, de adversari, de înfrângere
 • moarte
 • respingere,
 • singurătate, de bătrânețe
 • boală, dar și de sănătate,
 • pierdere a controlului, de dușmani
 • a nu fii la înălțimea așteptărilor
 • sărăcie, lipsă, pierdere, furt
 • necunoscut
 • viitor
 • întuneric, înălțime, limite (spații închise), agresiune
 • tunet (furie), fulger (foc), ceață (pierdere, neprevăzut, necunoscut), furtună (distrugere, moarte, mânie), cutremur (schimbare, moarte, pierderea controlului)
 1. ELIBERAREA de ILUZIA:
 • perfecțiunii
 • a proprie valori
 • a importanței anumitor lucruri, stări, situații. Toate sunt la fel de importante.
 • Controlului
 • Puterii
 • Dreptătii
 • Adevărului propriu
 1. ELIBERAREA de FALSURI precum:
 • EGO-ul sau falsa imagine de sine
 • Puterea Controlului sau conducerea destinelor sau falsa încredere în sine;
 • Cunoașterea prin învățare sau falsul respect de sine sau orgoliu
 • Dreptatea sau falsa judecată
 • Indoială sau neîncrederea de Sine
 • Penitența sau falsa credință, ce ascunde frica de pedeapsă
 1. ELIBERAREA de URĂ:
 • de sine sau de Sine
 • de Frați / surori (de la Cain și Abel)
 • dumnezeire
 • invidia este ură față de altul
 • de toate manifestările prin care ii pedepsim pe alții sau pe noi înșine
 • de toate trăirile, emoțiile din care lipsește iubirea necondiționată, fără așteptări și fără atașamente, cel ce este lipsit de iubire și respinge manifestarea iubirii, este plin de ură, din care se nasc fricile.
 1. ELIBERAREA de critică, corupție, lene, lașitate, haos,judecată, griji, dualitate etc.

Prin ELIBERARE omul încetează a se mai identifica, cu ceea ce a eliberat și se poate pregăti pentru un nou început.

RENUNȚAREA la obiceiul de a lua personal ceea ce se întâmplă în jurul nostru și de a reacționa cu mânie sau prin retragere li resemnare, este Calea prin care ajungem la Sinele nostru, eliberându-ne de armele ego-ului, frica și negativismul (inclusiv în limbaj).

A renunța este egal cu asumarea responsabilității de A FI TU ÎNSUȚI.

Înainte de a înțelege aceasta, energiile anului 2019 ne vor ajuta să RENUNȚĂM la a ne concentra pe defectele noastre, pe ceea ce noi credem că sunt defecte, la credințele false despre noi înșine, renunțând la a ne evalua după ce credem noi și ce cred alții despre noi.

Astfel vom putea trece la ACCEPTAREA că cel/cea care suntem este varianta cea mai bogată și frumoasă a manifestării Sinelui nostru alias Făt Frumos sau Ileana Cosânzeana. Acceptarea că magia stă în INTENȚIA mea de a mă IDENTIFICA cu IMAGINEA de SINE cea mai ÎNALTĂ  a mea în acest an, 2019.

IMAGINEA de SINE este dincolo de ce crede fiecare dintre noi despre sine, este CINE SUNTEM NOI cu adevărat.

De cele mai multe ori ne scapă cele mai multe aspecte despre CINE SUNT EU, deoarece viața se învârte și ne-o programăm funcție de:

 • ceea ce dorim, vrem, avem,
 • ceea ce învătăm, știm
 • ceea ce respectăm, credem,
 • idealurile pentru care ne luptam
 • visurile pentru care sperăm să le împlinim dacă…
 • ceea ce combatem și respingem, încercând să schimbăm,
 • temeri, așteptări și nevoi,

iar în toată aceasta lucrare noi UITĂM … SĂ FIM.

Iar anul 2019 își propune să ne amintească tocmai CINE SUNTEM NOI, dincolo de ego si fricile lui, dincolo de ura camuflată în invidie, tristețe, pedeapsă și penitență și în ciuda căutările noastre pentru a avea liniște, libertate, bucurie, fericire, pace și armonie. Și toate acestea pentru că energiile noii dimensiun, a Noului Pământ sunt cele care ne caracterizează starea de

 • A FI liniștit sau în liniște
 • A FI liber sau în libertate
 • A FI bucuros sau plin de bucurie
 • A FI fericit sau plin de fericire
 • A FI împăcat sau în pace
 • A FI armonios sau în armonie

Și ori de câte ori ne vom menține în paradigma lui „a avea” ne vom simți triști, confuzi, obosiți, nemulțumiți, având tendința de a fugi, de a scăpa de tot ce știm și avem.

În 2019 tot ce facem se naște din Cine suntem în ceea ce facem.

Dacă suntem confuzi tot ce facem adâncește confuzia, dacă suntem obosiți sporul în ceea ce facem va fi redus, dacă suntem nefericiți, ceea ce facem adâncește nefericirea.

Magia suntem noi, iar anul 2019 a venit că să ne arate aceasta prin materializarea a tot ceea ce suntem și facem. Acesta este anului LIBERTĂȚII, al ELIBERĂRII SINELUI de vechea paradigma și de ego.

IDENTIFICAREA de SINE este lucrarea noastră pentru acest an. Ne identificăm cu CINE SUNTEM și urmărim ca în tot ceea ce facem, gândim, vorbim, simțim chiar  SĂ FIM SINELE pe care aleg să-L experimentez în Viața aceasta.

Un aspect foarte important este NECONDIȚIONAREA, fără atașamente și fără așteptări, acestea sunt energiile anului, LIBERTATEA este necondiționată, este liberă de atașamente și de așteptări, Sinele nostru este LIBER, iar eliberarea vine din renuntarea la ego.

 

Anul 2019 este ACUM, AICI pentru a ne provoca

SĂ FIM MAGIA SINELUI NOSTRU.

A venit Clipa să NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA de

A FI în tot ceea ce facem.

 

 

Anul 2018 – Schimbarea prin Iubire

Anul care abia a inceput, 2018, este al doilea an din ciclul de 9 ani care marcheaza orice evolutie spirituala.

Am vazut cu totii ca a inceput printr-un moment magic de luna plina, deci sub influenta puternica a energiilor feminine, yin, dar implicit un an aflat sub influenta apei, a miscarii, a schimbarilor lente, a eliberarii Puterii pe care fiecare am acumulat-o in ciclul anterior de 9 ani.

Asa cum apa reuseste sa-si realizeze si sa-si urmeze propria Cale, trecand peste pietre, sapand galerii si cazand in cascade, tot asa si noi vom strabate acest an 2018, trecand peste ceea ce fiecare apreciem ca fiind pietrele, bolovanii, muntii ce ne apar pe Cale, ne vom daltui propriile albii si, vom accepta sa renuntam la siguranta si confort, aruncandu-ne in Necunoscutul de dincolo de realitatea aparenta.

Cheia succesului in 2018 este IUBIREA.

Acea Iubire care poate totul, stie totul, schimba totul!

Daca anul 2017 a fost un an al Genezei si Binecuvantarii, in care fiecare ne-am redefinit Calea si am invatat importanta Binecuvantarii si a Acceptarii, in acest nou an 2018 vom continua Lucrarea insa din perspectiva emotionala si relationala.

Anul 2018 este anul Schimbarii prin Iubire!

Suntem invitati ca in acest An sa CONSOLIDAM CEEA CE IUBIM!

Daca iubim Bunastarea, care include si banii, atunci trebuie sa ne eliberam de prejudecatati si mai ales sa incetam a-I judeca pe cei care au bunastare si bani si sa intelegem ca Bunastarea este dincolo de bunuri materiale, este o stare de A FI, iar in acest context, banii si bunurile materiale trebuie privite ca mijloace prin care atingem minunata stare de A FI IUBIRE.

Daca iubim Viata, atunci trebuie sa-I redam Liberatea, pentru ca viata nu este o traire de zi cu zi, de probleme pe care trebuie sa le rezolvam, in care ne multumim sa-i vedem fericiti pe cei dragi, sa ne intelegem cu colegii, sa ne intalnim cu prietenii, sa nu ne suparam sefii etc. Pentru a se manifesta Viata ca fiintare, trebuie lasata libera, trebuie eliberata de tipare, de forme autoimpuse, pentru ca Viata este dincolo de viata, Ea este neconditionata, precum Iubirea. Asadar, in 2018 sa lasam Viata sa vina catre noi, sa ne eliberam de nevoia de a planifica totul, de a control fiecare pas al nostru si al celor apropiati. Astfel vom invata lectia Libertatii de  A FI VIATA.

Daca iubim Sanatatea, atunci trebuie sa ne eliberam de suferinta si implicit de frica. Suferinta este rezultatul fricii manifeste ca furie, vinovatie, indoiala, neincredere, ura, depresie, resentimente, invidie, judecata. Acolo unde este frica, este si foarte putina Iubire. Sanatatea este manifestarea Iubirii in fiecare gand, vorba si fapta a noastra. Sanatatea se manifesta atunci cand renuntam la cedarea Puterii noastre, din frica. Sanatatea este manifestare Puterii nostre interioare.

Anul 2018 este un an in care interesul pentru spiritualitate va creste considerabil.

De aceea el este un an in care, pe de o parte plantam noi seminte pentru viitorul nostru, iar pe de alta parte, culegem roadele semintelor pe care le-am semanat in anii care au trecut.

Acum numaram talantii pe care i-am inmultit deja si aceasta o vom vedea in Bunastarea, Sanatatea, Viata, Puterea, Libertatea, Bucuria si Pacea pe care le vom experimenta in acest an 2018.

Deviza anului 2018 este IUBIRE si FERMITATE!

Este un An care ne impune SCHIMBAREA STILULUI DE VIATA, pentru simplul fapt ca deja energia pamantului s-a schimbat, frecventele in care vibram noi si toata natura, planeta, Universul si toate celelalte omniversuri paralele, s-a reinnoit si rezoneaza acum pe undele Iubirii.

Totul ne cheama spre armonizarea relatiilor cu natura, cu oamenii, cu celelalte creatii, cu Viata in toate formele ei de manifestere de la celula, la gandul creator de Viata, de la atom la cuanta de Lumina ce a fost sadita in inimile noastre.

2018 este anul in care unitatea noastra cu natura se va realiza atunci cand constientizam ca facem parte integranta din ea, ca noi suntem fauritorii de Viata atunci cand suntem in deplina armonie cu natura.

Iesiti in natura, petreceti cat mai mult din timpul vostru liber in natura, lasati soarele si luna, vantul, ploaia, ceata, marea si muntele, copacii, iarba, florie sa va vorbesca prin caldura, lumina, umezeala, adiere, valuri, maretie si traincie, prin culoare si miros, prin umbra si prin propria Dumnezeire pe care o radiaza catre voi!

Redescoperiti-va sufletele. Natura voastra interioara, Eul sacru din inima si din mintea voastra, care este dincolo de ganduri si de frica si de probleme. El este Solutia la toate problemele, este Bucuria Vietii si Adevarul despre voi insiva.

Iubiti neconditionat! Dincolo de imperfectiunile voastre, chiar si pe acestea, dincolo de neputintele voastre, chiar si pe acestea, iubiti ceea ce ati devenit prin toate incercarile si experientele traite pana acum. Iubiti Viata, iubiti-va pe voi insiva, pe ceilalti, care si ei au imperfectiuni si neputinte, dar au si calitati si frumuseti, care v-ar umple sufletul de Bucurie daca le-ati accepta, eliberati de invidie si judecata.

Iubiti tot ceea ce ati realizata in viata, iubiti si respectati ceea ce altii au relizat in viata lor, iar daca vi se pare ca este o nimica toata, amintiti-va ca a judeca inseamna a dramui iubirea pe care o manifestati si eliberati-va de judecata.

Fiecare este aici si acum pentru a ne ajuta pe noi SA FIM!

Sa le respectam fiintarea, dincolo de ceea ce credem noi despre viata lor. Ceea ce este dincolo de ce credem noi, este Insasi Viata care ne vorbeste prin fiecare.

2018 este un an al implicarii in cunoastere, al aprofundarii cunoasterii de Sine, de Dumnezeu, a naturii, a Vietii prin observatie, contemplare, meditatie, intelegere.

Este Anul in care INTELEGEREA este foarte importanta, pentru ca ea sta la baza Acceptarii si Iubirii. A INTELEGE trece dincolo de invatare, este in legatura cu eliberarea de tipare, de credinte si de limitele celor invatate.

Dorinta si nevoia de  A INTELEGE ne va purta spre perioade de activitate intensa ce vor alterna cu nevoia de siguratate pentru a aprofunda cele observate si contemplate, poate chiar cu melancolie si tendinta de a amana pentru mai tarziu procesul.  Chiar si aceasta dorinta de amanare trebuie inteleasa ca indreptarea atentie spre altceva, ce va starneste interesul si de care sigur veti avea nevoi pentru a intelege ceea ce va framanta intr-un anumit moment.

RETINETI ca, in anul 2018, INTELEGEREA, IUBIREA, SCHIMBAREA se realizeaza in RELATII si prin SENTIMENTE.

Eliberati emotiile! Ele va blocheaza manifestarea SENTIMENTELOR. SENTIMENTELE si manifestari ale IUBIRII NECONDITIONATE. Ele sunt semintele pe care le sadim in acest an si tot ele sunt talantii pe care am venit sa-i inmultim.

Emotiile contin un sambure de frica! Emotia pe care o numim iubire contine in sine frica unei pierderi iminente, unei posibile respingeri, unei reprimari.

Iubirea ca sentiment este puternica, increzatoare, se daruieste fara asteptari, ESTE si SE MANIFESTA PUR si SIMPLU, fara logica, fara motivatie.

Asa iubim florile, marea, cerul albastru, muntii si vaile, asa iubim copacii si fructele si florile, asa iubim pruncii si rareori asociem Bucuria pe care o simtim cu IUBIREA, ori tocmai aceasta suntem chemati SA INTELEGEM si SA FIM incepand cu acest an 2018.

2018 este Anul IUBIRII si GENEROZITATII!

Sa fim generosi in relatiile noastre. A fi generos este egal cu A INTELEGE limitele, neputintele, lipsa experientelor celuilalt.

Dar iubim multe altele decat fiintele si natura.

Iubim viata si distractia si rasul si plimbarile, iubim sa citim si sa vorbim, uneori sa si ascultam, iubim pictura si muzica si multe altele care ne aduc multumire si bucurie si ne incarca de energie, ne revitalizeaza si ne imbogatesc fiinta.  

Fiti GENEROSI cu cei dragi si acceptatii partasi la ceea ce iubiti!

GENEROZITATEA este actul de a darui ceva din tine, o particica din IUBIREA ta pentru altceva, decat ei, pentru ca astfel si ei sa devina mai iubitori. Si daca ei prefer distractia in locul unei seri de lectura, atunci impartasiti-le bucuria si fiti alaturi de ei acolo unde ei se simt bine, insa puneti in aceast act toata iubirea si placerea pe care ati fi simtit-o daca citeati cartea preferata. Totul tine de ceea ce tu iti permiti sa traiesti atunci cand alegi faci altundeva decat ti-ai fi dorit. Iubirea este STAREA TA DE A FI MULTUMIT cand stii ca ai facut o bucurie. Generozitatea este BUCURIA pe care o traiesti cand esti multumit ca celalalt isi traieste propria Bucurie.

Deci fiti generosi in anul 2018! Veti descoperi ca atunci cand iubesti ceea ce faci, generozitatea devine propria Bucurie.

AMINTITI-VA ca Iubirea cere Adevar, ape linistite, sinceritate, simplitate si INTELEGERE! Cand le traiti ele va aduc Libertate si Putere.

In 2018 calatoriile spirituale sunt o necesitate,  asa cum si relatiile bazate pe spiritualitate va mobilizeaza si va tine treaza INTENTIA de SCHIMBARE, INTELEGERE, GENEROZITATE si intr-un cuvant IUBIREA.

Anul 2018 este si un an al AUTOVINDECARII!

Ne vindecam sufletele si ne vindecam arborele genealogic, pentru ca neamurile noastre sunt legate de sufletele noastre si nicidecum de trupuri.

2018 este ANUL VINDECARII prin CREDINTA!

Este anul in care ne vom intoarce la origini, pentru a ne vindeca radacinile, este anul in care  CREDINTA in STRAMOSI si IUBIREA de NEAM, atat la nivel personal, cat mai ales national, este forma de manifestare a IUBIRII, INTELEGERII si GENEROZITATII.

Pentru romani este Anul Centenarului Unirii de la 1918, insa este mult mai mult de atat.

Se implinesc 100 de ani de cand romanii au trait bucuria Romaniei Mari. Si totusi, Dacia lui Burebista se intindea de la Nistru pana la Roma!

Anul 2018 contine energiile lui 1918, contine Bucuria Unitatii romanilor, in timp ce noi traim rana separarii de mai bine de 70 de ani.

A venit timpul sa ne vindecam aceasta rana a separarii!

A venit timpul ca, in acest an 2018, sa descoperim PUTEREA IUBIRII si UNITATII NEMULUI ca UNITATEA SUFLETELOR NOASTRE AVAND RADACINILE IN MAREA DACIE!

SA RENASTEM CREDINTA STRAMOSILOR IN MARETIA ACESTUI NEAM dincolo de granitele tarii. Aceasta este o SCHIMBARE A CREDINTEI IN RADACINILE noastre. Este ACCEPTAREA si INTELEGEREA simbolului RADACINILOR ARBORELUI VIETII, asa cum strabunii l-au gandit si ni l-au transmis prin unul dintre artefactele aflate la Sarmisegetuza.

Trimiteti Iubire si Binecuvantare bunilor si strabunilor vostrii! Intelegeti ca suntem fiecare o samanta a Dacie Mama si oriunde se afla un roman, CREDETI cu tarie ca DACIA renaste. Eliberati-va de judecata si invidie, astfel va vindecati rana separarii si incetati a simti respingerea si negarea de neam.

Sa intelegem ca Puterea unui neam sta in UNITATEA in IUBIRE!

2018 este si anul ORIDINII!

ORDINEA este Cea care sta la baza Creatiei. Iubirea – energia feminina yin si Lumina – energia masculina yang sunt cele doua polaritati ale ENERGIE SACRE ce a creat ORDINEA din care s-a nascut Totul.

In 2018 vom aborda Schimbarea prin Iubire, Generozitate, Intelegere si Unitate, deci vom pune in ordine emotiile, sentimentele, judecatile, valorile, ranile si fricile noastre si vom elimina, vindeca, prin Credinta, Iertare si Iubire, tot ceea ce blocheaza Intelegerea, Generozitatea si Unitatea. Astfel ne vom fi asigurat Ordinea pentru ca tot ceea ce urmeaza sa realizam in urmatorii 7 ani in plan material sa fie un act de creatie.

In anul 2018, acolo unde Ordinea va fi tulburata, iar radacinile si Unitatea negate, unde iubirea va fi conditionata de asteptari si atasamente, unde generozitatea va urmari cel putin o rasplata pe masura, acolo vor continua sa existe opozitie la schimbare, dorinta de a controla totul, manipularea de orice tip, inclusiv cea spirituala, concentrarea pe aspectele vietii materiale, tendinta de a intretine frica, furia, judecata, iar fiecare gand si actiune va urmari un scop strain Vietii. Pentru cei prinsi in aceasta plasa a vechilor energii anul va fi o lupta, o continua nemultumire, un drum plin de gropi si santuri, cu multe suisuri si coborasuri, cu multe rasturnari de situatii, un an care va trece greu, pentru ca va fi lipsit de orice Intelegere.

2018, un an al miracolului, un an in care sa lasam Ordinea fireasca sa ne organizeze Viata cu Generozitate, in Lumina si Iubire, atragand in preajma noastra oameni si experiente pline de Intelepciune si Adevar.

Sa ne amintim in fiecare zi, ca un an dominat de principiul feminin este unul dedicate CREATIVITATII.

A sosit clipa in care sa invatam sa fim Co-creatori ai propriei noastre Vieti, ai Realitatii noastre de zi cu zi!

Va doresc un An 2018 in care sa intalniti Iubirea, Generozitatea, Intelegerea, Unitatea si Armonia in toate relatiile pe care le-ati construit si le veti incepe sau consolida AICI si ACUM.

 

Fiti binecuvantati!

Mihaea SOCOL

Mesajul poate fi retransmis (mentionand autoarea), nu poate fi modificat.

 

PROGRAMUL ACTIVITATILOR IN PERIOADA 01.10.2017 – 31.01.2018

OCTOMBRIE 2017

06.10 – 19:00 – 21:00 – Modulul 2 (Initierea 1) – Omul Lumina

07.10 – 9:30 – 16:30 – Modulul 2 (Initierea 1) – Omul Lumina

08.10 – 19:00 – 21.00 – Modulul 2 (Initierea 1) – Omul Lumina

09.10 – 19:00 – 21:00 – Modulul 2 (Initierea 1) – Omul Lumina

14.10. – 10:00 – 14:30 – ARTA BINECUVANTARII (seminar nou)

21.10 – 10:00 – 14:30 – Planul Divin 1 (reluare seminar)

28.10 – 10:00 – 14:30 – ARTA DE A FI FERICIT (reluare seminar)


NOIEMBRIE 2017

03.11 – 19:00 – 21:00 – Modulul 1(Initierea 1) – Omul si Lumea

04.11 – 9:30 – 16:30 – Modulul 1 (Initierea 1) – Omul si Lumea

06.11 – 19:00 – 21.00 – Modulul 1 (Initierea 1) – Omul si Lumea

07.11 – 19:00 – 21:00 – Modulul 1 (Initierea 1) – Omul si Lumea

24.11 – 19:00 – 21:00 – Modulul 2 (Initierea 1) – Omul Lumina

25.11 – 9:30 – 16:30 – Modulul 2 (Initierea 1) – Omul Lumina

27.11 – 19:00 – 21.00 – Modulul 2 (Initierea 1) – Omul Lumina

28.11 – 19:00 – 21:00 – Modulul 2 (Initierea 1) – Omul Lumina

VACANTA 30 NOIEMBRIE – 04 DECEMBRIE 2017


DECEMBRIE 2017

09.12 – 10:00 – 14:30 – ARTA BINECUVANTARII (reluare seminar)

15.12 – 19:00 – 21:00 – Modulul 3 (Initierea 1) – Nasterea Luminii

16.12 – 9:30 – 16:30 – Modulul 3 (Initierea 1) – Nasterea Luminii

18.12 – 19:00 – 21.00 – Modulul 3 (Initierea 1) – Nasterea Luminii

19.12 – 19:00 – 21:00 – Modulul 3 (Initierea 1) – Nasterea Luminii

Joi, 21.12.2017 – 19:00 – 21:00 – Sarbatoarea Craciunului

– Solstitiul de iarna – Incoltirea Semintelor

VACANTA 22.12. 2017 – 11.01.2018


IANUARIE 2018

JOI, 11 ianuarie 2018 – Grupul Discutiilor Interesante –

Subiectul: Anul 2018 – Anul Iubirii (al relatiilor)

13.01 – 10:00 – 14:30 – Planul Divin 2 – Ce vrea Dumnezeu de la om? (seminar nou)

20.01 – 10:00 – 14:30 – ARTA BINECUVANTARII

27.01 – 10:00 – 14:30 – EU SUNT (seminar nou)

CURS DE MINDFULNESS, CREATIVITATE SI MIȘCARE pentru copii

Începând de joi, 20 iulie 2017, vom desfasura – un Curs de mindfulness – creativitate si miscare pentru copii, care se adresează tuturor copiilor între 9 – 15 ani. Programul este între 19:00 – 21:00, taxa de participare este de 30 lei/curs sau 100 lei/luna (atâtea cursuri cate zile de joi are luna – 4 sau 5).
Cursul este susținut de Sinziana Socol.

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”
” Între stimul şi răspuns este un spaţiu. În acel spaţiu este puterea noastră de a ne alege răspunsurile. În răspunsurile noastre este creşterea şi libertatea noastră.”
Viktor Frankl

mindfulness

Despre Mindfulness

Ce înseamnă mindfulness?

Jon Kabat-Zinn, profesor asociat al Universității Massachusetts, considerat pionerul aplicării mindfulness în terapiile vizând reducerea stresului și îmbunătățirii calității vieții, definea acest concept „ca fiind, pur și simplu, arta de a trăi conștient”, „conștiința care se naște din capacitatea de a fi atent în momentul prezent, în mod intenționat, fără să judeci șirul desfășurării evenimentelor, clipă de clipă.”

Cum funcționează mindfulness-ul?

Devenind conștienți de procesele noastre mentale, funcțiile și structura creierului se modifică. Zonele din creier responsabile de funcțiile executive și de empatie, cresc ca volum. Zonele din creier responsabile pentru răspunsurile de tip luptă/fugi/îngheață scad ca volum (Lazar, Harvard, 2011). Ce înseamnă asta în cazul copiilor? Imaginați-vă o seară în care copilul dvs. nu poate să adoarmă. Deja ați citit împreună două povești și încă nu-i este somn. De fapt, îi este frică. Deja începeți să vă faceți griji că noaptea va fi una lungă. Acum imaginați-vă că în timp ce dvs. sunteți la bucătărie făcându-i un ceai, copilul își amintește de „respirația Oceanului”. Vă întoarceți de la bucătărie pregătiți să găsiți un copil speriat și agitat, dar în schimb observați că el doarme liniștit pe ritmul propriei respirații. Aceasta este frumusețea mindfulness-ului.

După cum spunea Dan Siegel, doctor în neuroștiință, „vă puteți imagina o lume în care această practică mentală, ieftină, ușor de adaptat, care promovează sănătatea, menită să îmbunătățească empatia, care dezvoltă atenția, care cultivă auto-compasiunea, ar fi accesibilă tuturor?”

Mindfulness în contextul educației

Încă din anii 1980, în America au apărut primele programe de mindfulness pentru elevi, introduse în școli de către profesori care aveau experiență în utilizarea acestei practici bazată pe reducerea stresului. Ele au fost completate de programe de învățare socio-emoțională care se axau pe controlul atenției și autoreglării .

De-a lungul timpului cercetările în  domeniul influenței practicii mindfulness în rândul elevilor au demonstrat următoarele beneficii:

 • o mai bună capacitate de concentrare
 • o stare de calm crescută
 • scăderea stresului și anxietății
 • creșterea conștientizării de sine
 • capacitatea de a răspunde emoțiilor dificile
 • creșterea empatiei și compasiunii
 • dezvoltarea capacităților de rezolvare în mod natural a conflictelor

Modelul celor „două aripi” care explică conceptul de mindfulness la copii, pune accentul pe dezvoltarea atenției și concentrării și capacității de autoreglare emoțională (controlul impulsurilor și reglarea emoțională), însă în spatele acestui model se ascund și alte calități pozitive care se pot dezvolta la copiii care participă în programe de mindfulness, precum bunăvoința,  compasiunea, empatia, generozitatea.

mindfulnes1

Despre ce NU este mindfulness-ul

 • nu este despre „a fi calm”
 • nu este despre lipsa gândurilor
 • nu este despre disciplină
 • nu este despre religie sau doctrine
 • nu este despre remedii miraculoase / soluții magice

Scopul cursului de mindfulness, creativitate și mișcare

Copiii petrec ore în șir la școală în bănci, iar apoi acasă, la birou sau în fața calculatorului, telefonului mobil, ori tabletelor, de cele mai multe ori distrași de la ei înșiși, părinți, bunici etc. Acest aspect presupune pe de o parte o acumulare foarte mare de energie (hiperactivitate) care cere să fie descărcată, iar pe de altă parte o deconectare foarte puternică de la sinele lor interior, ceea ce în timp duce la stres, anxietate, probleme comportamentale, dezechilibru emoțional, stimă de sine scăzută ș.a.

În acest context, cursul de mindfulness, creativitate și mișcare pentru copii propune o îmbinare armonioasă a practicii formale, de tip meditativ, specifică mindfulness-ului, cu povești și exerciții de mișcare (din dans, body art, tai chi, qi gong, yoga)  și cu practica informală, de tip reflexiv, manifestată prin artă (muzică, pictură, colorat, modelaj, creare de colaje din materiale naturale – vezi mandalele – explorare senzorială, scriere creativă etc.) venind în sprijinul diferitelor stiluri de învățare ale copiilor (vizual, auditiv, kinestezic, tactil) și răspunzând multiplelor nevoi ale acestora (de mișcare, de exprimare artistică, de conectare interioară, de siguranță și apartenență la un grup care să-i accepte așa cum sunt).  Cursanții vor fi îndemnați să-și dezvolte atenția și să observe cu toate simțurile (văz, auz, pipăit, miros, gust, echilibru etc.) lumea înconjurătoare, să se descopere și să capete curajul să se accepte și exprime pe sine creativ, punându-și întrebări despre ceea ce se întâmplă în interiorul și exteriorul lor, documentând aceste experiențe sub formă de jurnale, dezvoltându-și astfel inteligența emoțională, conștiința de sine, capacitatea de autoreglare și empatie și învățând cu blândețe și simplitate să fie.

Sînziana Socol

Are experiență ca educator în abordarea Reggio Emilia și profesor de limbi străine. A urmat cursuri postuniversitare în artă și educație la Universidade Aberta, din Lisabona, Portugalia și cursurile Mindful Fundamentals, Mindful Educator Essentials organizate de Mindful Schools și Kids Yoga, Mindfulness & Creativity Coaching, organizate de Mirador Yoga & Creativity School RCYS, Registered Children’s Yoga School with Yoga Alliance USA, fiind formată în predarea Curriculum-ului Mindful Schools pentru copii și în curs de certificare ca profesor de yoga pentru copii – 95h.

MODULUL 1 – Omul si lumea

Va informez ca incepand cu luna iulie 2017, in categoria cursurilor de vara, vom organiza primul modul al cursurilor de spiritualitate apartinand Scolii celor 7 Initieri.

Modulul 1 – Omul si lumea – se va desfasura pe parcursul a 12 ore de curs.

Perioada desfasurarii:

 • ziua 1 – vineri, 14 iulie 2017, intre orele 19:30 – 21:30;
 • ziua 2 – sambata, 15 iulie 2017, intre orele 10:00 – 14:30;
 • Ziua 3 – luni, 17 iulie 2017, intre orele 19:30 – 21:30;
 • Ziua 4 – marti, 18 iulie 2017, intre orele 19:30 – 21:30;
 • Ziua 5 – miercuri, 19 iulie 2017, intre orele 19:30 – 21:30.

Structura cursului:

Cursul va avea atat ore de teorie (8 ore), cat si ore de practica (4).

Tematica cursului:

 • Omul si legatura sa cu lumea inconjuratoare;
 • Interfata omului cu lumea materiala;
 • Legile si principiile care guverneaza viata;
 • Suntem fiinte interdimensionale si extrasenzoriale;
 • Capacitatile extrasenzoriale al omului si ale altor sisteme vii.

Exercitii practice:

 • Meditatie ghidata;
 • Mindfulness;
 • Contemplare;
 • Recunoasterea si dezvoltarea capacitatilor extrasenzoriale.

Cui se adreseaza?

Cursul se adreseaza CURIOSILOR, indiferent de varsta, sex, religie sau nivel de evolutie spiritual.

Participarea tinerilor cu varsta intre 14 – 18 ani se face cu acordul parintilor sau a tutorelui.

Costuri:

Taxa de curs pentru Modulul 1 este de 150 lei/persoana.

Plata se va efectua in numerar, in prima zi de curs, inainte de inceperea cursului.

Sumele achitate nu se returneaza, persoanele care nu vor putea sa urmeze toate zilele de curs, vor putea fi reprogramate pentru a finaliza Modulul 1 la o data ulterioara.

Inscrierea se poate face la adresele de e-mail:

 • mihaela.socol@gmail.com
 • cer.cedex@gmail.com

Prin telefon la numarul: 0722.695.653

Inscrierea se face in limita locurilor disponibile.

Seminarul “Ingeri si Liberul Arbitru”

Va astept sambata, 02.07.2016, intre orele 10:00 – 17:00, la seminarul “Ingeri si Liberul Arbitru”.

Va propun o abordare diferita a  ceea ce sunt Ingerii si cum  lucreaza ei, in contextul manifestarii Liberului Arbitru de catre fiecare dintre noi.

Vom vorbi despre ingerii din noi si nu de ingerii din exterior, despre cum actioneaza ei asupra celor create, dar si in si prin om.

Vom aborda Terapia cu Ingeri dintr-o perspectiva putin diferita, avand in vedere ca,  pe drumul sau spre elevare, omul trece si prin etapa angelizarii.

Seminarul se va desfasura la sediul CEDEX, din Str. Actor Ioan Brezoianu, nr. 23, etaj 7,  Palatul Universul (langa Cismigiu).

Avand in vedere numarul limitat de locuri, va rugam sa va inregistrati din timp, participarea se va face in ordinea inscrierii.

Costul seminarului este de 50 lei/persoana.

Va asteptam cu drag.

 

Pace si Iubire!

Chi Qung

Prima zi de Chi Qung a fost pe cât de antrenantă, pe atât de eficientă, motiv pentru care ne-am hotărât să vă oferim un curs efectiv de 8 sedințe privind tehnica de bază, urmând ca după aceea să continuam cu antrenament pe care îl vom organiza în condițiile normale ale atelierelor CEDEX.

Costul celor 8 sedințe este de 250 lei și se poate achita în cel mult 3 rate, respectiv la data fiecarei serii de 3 sedințe, iar ultima înaintea ultimelor 2 sedințe, rata reprezentând contravaloarea acesteia. Cei care au participat deja luni, 15.02.2016, vor beneficia de o sedință in plus, considerându-se ziua de luni, o zi demonstrativă.

Sedințele vor avea loc în fiecare zi de luni a următoarelor 8 saptămâni, începand de luni, 22.02.2016.

Scopul acestor ședinâe este să ne eliberăm Energia, Lumina și Informația interioară de blocaje, încordare și reținerile / încorsetările unei vieți rigide , să ne redobândim bucuria de a ne simți trupul ușor, mintea liberă și sufletul bogat și armonios.

Întrucât spațiul de care dispunem nu permite grupe mai mari de 10 persoane, vă rugăm să vă înscrieți în acest weekend, urmând ca să se participe în ordinea înscrierii.  Dacă vor fi mai multe solicitări decât numărul optim al unei grupe, putem să organizam o a doua grupă.

Daniel Bundache vă așteaptă începând de luni de la ora 19:00 la sediul asociație CEDEX România

Cu mult drag. 

Mihaela

ȘCOALA DE SPIRITUALITATE

Învățăm toata viața. În anii copilăriei și adolescenței învățăm legile fizicii, chimiei, matematică și gramatică, filozofie și chiar și religie. Totuși se omite a ni se spune că suntem ființe spirituale, și deși la religie învățăm despre Dumnezeu, rămâne un secret cine suntem noi cu adevărat.

A venit timpul să aflăm cum tot ceea ce am învățat până acum în viață este expresia spiritualității noastre și cum putem manifesta toate acestea.

Dacă școala ne-ar învăta încă de la 7 ani cât de bogați suntem și cum matematica se aplică efectiv ființei și vieții noastre, am crește niște oameni inițiați în științele vieții.

Este mai mult, o știintă a spiritualității impune o școală în care se învață despre spiritualitate.

Putem să-i spunem și Școala Adevărurilor Divine, pentru că, tot ceea ce aflăm aici sunt parte a Marelui Adevăr din care toate au fost create, Dumnezeu Cuvântul.

I-am spus ”Școala celor 7 inițieri”, deoarece trecând prin viață suntem, că știm sau nu, că vrem sau nu, parte a unui proces continuu de INIȚIERE, structurat pe 7 niveluri.

Fiecare cunoaștere spirituală urmărește, conștient sau nu, VIAȚA, iar Aceasta este structurată în cicluri de câte 7 ani. Fiecărui ciclu îi corespunde un set de concepte și supraconcepte, de încercări și învățăminte, de conștientizări și manifestări, pe care fiecare dintre noi le parcugem mai mult sau mai puțin conștient.

Încercările și reușitele noastre, bucuria si tristețea, înălțările și căderile, fericirea și extazul, durerea și miracolul sunt toate ascunse în acest proces INIȚIATIC pe care venim să-l străbatem și pe care-l numim VIAȚA.

Acesta este DRUMUL INIȚIATIC pe care-l străbate Făt Frumos din basme, este drumul discipolului alături de maestru lui, dar este și Drumul Patimilor lui Hristos pe Muntele Golgotei.

Există însă pentru toate acestea un scop unic ÎNĂLȚAREA, urmată de dobândirea GRAȚIEI.

Pentru aceasta suntem AICI, ACUM, să străbatem DRUMUL nostru INIȚIATIC pentru a primi, afla, înțelege, accepta, integra, știi și A FI, trăind astfel conștient procesul propriei ÎNĂLȚĂRI.