CONȘTIINȚA PĂCII și a UNITĂȚII în IUBIRE

Renașterea într-o noua dimensiune a Conștiinței, Conștiința 5D este Conștiința Păcii și Unității

în Iubire.

Data de 12.12.2021 a marcat încheierea unui important ciclu spiritual de căutări și pregătire pentru un important salt de conștiință la nivel planetar, dar și cosmic. Am atins un moment OMEGA al ființării omenirii și am deschis un Portal ALPHA, un nou început, o nouă etapă în desăvârșirea omului, portal prin care trecând, intrăm pe Calea spre Adevăr și Viață și renaștem. Un Om nou, un Pământ nou, un nou Destin al omenirii, destin care ne-a fost transmis prin Iisus Hristos, prin Noul Legământ pe care El l-a adus omului, pentru o Viață nouă în Conștiința Păcii și Iubirii, Conștiința Hristică.

Pătrundem într-o dimensiune nouă, prima treaptă a Călătoriei către Inima lui Hristos sau Inima Universală.

Facem un salt în Conștiință, o nouă octavă, o nouă armonică, o vibrație sublimă care se va impregna în ființa noastră, ne va învălui mângâind, alinând, vindecând, eliberându-ne.

Începem un ciclu spiritual nou de 9 ani, până în 12.12.2031, în care vom descoperi tărâmul Păcii și al Iubirii.

Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că ați auzit chemarea, ați ales să o onorați și ați acceptat și asumat lucrarea propriei deveniri, într-o nouă linie temporală a destinului vostru.?

Încep 9 ani în care vom călători spre inima noastră și prin ea, spre Inima Universală, cea Hristică.

Sunt 9 ani în care vom reconstrui propria individualitate, urmând paradigma lui „A FI”, eliberându-ne de vechea paradigmă a lui „a avea” și vom construi o realitate care să corespundă esenței Sinelui nostru, o realitatea în care vom oglindi unitatea și armonia interioară, în care vom radia Pacea și Iubirea care devenim în procesul transfigurării noastre.

Aspectul principal al acestei transfigurări constă în trecerea de la emoții la SENTIMENTE.

SENTIMENTELE sunt expresii ale stării noastre de A FI. Le mai numim și VIRTUȚI.
Sentimentele sunt expresii de manifestare ale Iubirii. În prezența sentimentelor trăim starea de PACE.
Când ești și manifești IUBIRE:
– ești PACE
– gândești pacifist
– faci Pace
– vorbești calm și împăciuitor
– radiezi Pace
– lângă tine oamenii se simt împăcați.

Sentimentele se nasc din UNITATEA inimii cu mintea, a sufletului cu spiritul, a corpului astral cu corpul mental, iar trupul fizic devine „vasul” care se umple de energia și Lumina Sentimentelor manifeste, trăite, împărtășite. Când vasul se umple, preaplinul său se revarsă către ceilalți, în exterior, creând realitatea exterioară.

Dacă vasul este încă gol, ceea ce reușim să dăruim îl golește și mai mult și atunci apar emoțiile, care aduc cu ele lipsa și nevoia. Ceea ce lipsește este:
– Adevărul care ne definește umanitatea, care ne hrănește și ne împlinește orice nevoie;
– Lumina care ne arată Calea și face posibilă vederea Adevărului, prin iluminare;
– Energia pentru a dobândi, a fi, a răspândi prin propria Lumină, Adevărul care suntem.

SENTIMENTUL îl gândim pe măsură ce-L trăim, simțim, apoi Îl înțelegem și mintea noastră se umple de Acel Sentiment. Ne-am învățat să gândim, înainte de a simți, ba chiar ignorându-ne simțire, ascunzându-ne, negând, reprimându-ne sentimentele.

A venit vremea să permitem Sentimentelor să se exprime prin noi, deoarece SENTIMENTUL:
– are propria Energie, care este Însăși Energia Vieții, iar purtătorii ei sunt Îngerii Vieții și ai Iubirii;
– hrănește, fiind sursă Pranei;
– astâmpără setea fiind Apa care poartă Viața;
– are propria Lumină, strălucind precum stelele;
– are propria căldură, fiecare sentiment fiind un Foc Viu;
– are prospețimea aerului de primăvară pe care respirându-l totul revine la Viață; – oferă stabilitate și siguranța unei ancore ce ne ține puternic în legătură cu Pământul. SENTIMENTELE au propria chimie, iar când le trăim, toate aceste 4 elemente primordiale ale creației se alchimizează pentru că fiecare să dobândim ELIXIRUL VIEȚII VEȘNICE sau PIATRA FILOZOFALĂ care ne desăvârșește.

SENTIMENTELE se trăiesc la nivelul corpul nostru eteric, acolo unde are loc chimia interioară, pe măsura ce corpurile noastre astral și mental se unesc, se reîntregesc în unitatea yin – yang a sufletului nostru.

SENTIMENTELE fundamentale pe care a venit vremea să ni le trezim și să le trăim plenar sunt:
1. IUBIREA => capacitatea de A DĂRUI liber și firesc – se exprimă și sub forma altruismului, compasiunii, grijii altuia;
2. CREDINȚA => capacitatea de A PRIMI, de a te încrede și a te deschide;
3. BUNĂTATEA =======>
4. BLÂNDEȚEA ======= > capacitatea de A MANIFESTA sentimentul
5. GENEROZITATEA====>
6. BUCURIA => capacitatea de A GÂNDI liber
7. RĂBDAREA => capacitatea de A NĂDĂJNUI și a fi răbdător pe Cale
8. VIAȚA => capacitatea de A FI, liber să exprimi Adevărul de Sine
9. ADEVĂRUL => capacitatea de A ȘTII Adevărul care ești
10. SMERENIA => capacitatea de A RENUNȚA
11. IERTAREA => capacitatea de A UNI și a te uni cu IUBIREA lui Hristos
12. PACEA => capacitatea de A OGLINDI Chipul și a RADIA Asemănarea cu Creatorul.

Aceste SENTIMENTE ne vor transfigura ființa pe măsură ce ele devin firescul ființei care am fost create să fim.

Lucrarea de trezire a lor se împlinește pe măsură ce ne deschidem inima și ne asumăm, inclusiv riscul de A FI Diferiți într-o lume în care predomină frică, frustrarea, minciuna și suferința.

Odată ce am pășit în noua dimensiune a ființei noastre, a venit vremea să învățăm să trăim cu noi înșine.

VĂ PROVOC SĂ VĂ ASUMAȚI SENTIMENTELE care vă vor dezvălui PIATRA FOLOZOFALĂ ascunsă în ADN-ul vostru!

Cu drag,
Mihaea SOCOL
Mesajul poate fi retransmis (mentionand autoarea), nu poate fi modificat.

Advertisement