2019 Anul magic al Eliberarii şi Identificării de Sine

După un  an 2018 foarte activ şi cu multe întâmplări mai mult sau mai puţin plăcute, cu multe conştientizări, dar şi cu multe bucurii, iată, intrăm într-un An Nou, care  se pregăteşte să ne aducă multe şi noi provocări.

Anul 2019 poate fi un an de basm, plin de magie sau poate fi un an de căutări fără direcţie, de paşi mici bătuţi pe loc, de încercări de evadare din ceea ce ştim, din dorinţa de a scăpa de gânduri, de frustrări, crezând că dacă schimbăm locul căutarilor noastre vom găsi ceea ce ne trebuie.

Anul 2019 este Anul Identificării de Sine, al Eliberării, a dobândirii Libertăţii prin recunoaştere şi RENUNŢAREA la EGO.

În consecinţă, orice căutaţi în acest an are un singur ţel, IDENTIFICAREA de SINE, care trece dincolo de cunoaşterea de Sine, este mult mai profundă şi ne eliberează, în primul rând de căutare, deschizându-ne Calea spre Libertate.

Aşa cum ştiţi deja, 2019 este un an de vibraţie 3, deci un an trinitar, în care experimentăm mult mai intens, implicându-ne cu întraga noastră fiinţă, trup, minte şi suflet. Aceasta înseamnă că vom riscăm să ne pierdem în prea multe gânduri, să avem prea multe emoţii, frici, îndoieli şi fizic să fim nerăbdători, agitaţi, panicaţi sau chiar frustraţi.

Toate acestea se vor întâmpla dacă vom continua să rămânem în vechea paradigma a lui „a avea”, când noile energii ne susţin în integrarea noii paradigme a lui „A FI”.

Cu alte cuvinte, anul 2019 ne provoacă SĂ FIM IN CEEA CE FACEM.

Starea de „a fi”, este starea de prezenţă, este starea de conştienţă activă. Liniştea şi răbdarea sunt esenţiale pentru a trăi prezenţa. Ambele înseamnă şi neutralitate, poziţionarea noastră ca observator al agitaţiei şi haosului, fără identificarea cu ele.

De asemenea, „a fi” este o stare de unitatea la nivel emoţional, mental şi fizic, în care ne manifestăm adevărata esenţa a fiinţei noastre, acel geniu interior, despre care se vorbeşte atât, şi care are legătură cu Sinele nostru. Şi da, trupul nostru fizic este parte integrantă a acestui Sine, care este implementat în fiecare celulă, în fiecare idee şi în fiecare emoţie pozitivă. Emoţiile negative se nasc din lipsa unităţii dintre cele 3 planuri al propriei noastre trinităţi. Anul 2019 este aici pentru a ne provoca să eliberăm ceea ce ne blochează armonia şi unitatea interioară în manifestare.

Anul 2019 este anul în care vom învăţa să ne eliberă de blocaje şi să învăţăm să le recunoaştem şi mai ales să renunţăm a le menţine, dezvolta şi crede în ele.

Eliberarea şi Libertatea se obţin prin renunţarea, în primul rând la tiparele false despre propria persoană, despre viaţă, despre cum trebuie să fie o relaţie, un om, o activitate, lumea în general.

Sunt ani de când energia noastră stă blocată, înlănţuită în „dogme” la nivel educaţional, economic, politic, ştiinţific, religios, spiritual, iar acum, în anul 2019, această energie va atinge masa critică pregătindu-se să erupă, precum un vulcan după multe veacuri de inactivitate.

Dacă acceptăm că şi pentru noi a venit clipa eliberării şi al identificării cu natura noastra magică, atunci „valul de lavă dogmatică” ne va ocoli, vom fi puşi la adăpost din calea lui, altfel ne va arde.

Un aspect al acestui proces de eliberare este precum destrămarea unei pânze. Vechile tipare şi programe de viaţă, tradiţii, reguli de conduită, judecăţile şi valorile în care am crezut, devin îndoielnice. Ne-am putea simţi sufocaţi de toate acestea, dacă ne opunem destrămării, iar dacă vom continua să credem în ele, le vom transforma în idoli la care ne închinăm, refuzându-ne şansa la libertate.

În acest an 2019 foarte multă Lumină va inunda Universul şi planeta Terra. Fiecare celula a trupului nostru fizic va recepţiona această Lumină, este un dar pe care nu-L putem refuza, dor ne putem opune lucrării ei, care este TREZIREA.

Vom începe să vedem diferit lucrurile, să-i înţelegem altfel pe cei de lîngă noi, si dacă vom continua să menţinem stări conflictuale bazate pe judecă, vom alimenta şi mai mult lupta orgoliilor. Suntem de secole încrâncenaţi într-o luptă a ego-urilor în care ne consumăm energia şi ne irosim puterea şi viaţa. Putem rămâne în această stare de conflict interior, care generează luptă  exterioară, dintre care cea mai dură este luptă de convingere, sau putem să renunţăm şi să eliberăm aceste conflicte, să renunţăm la „a avea dreptate” şi „să fim înţelegători”.

Tendinţa va fi de a nega faptul că ne aflăm în plin conflict şi luptăm pentru supremaţie. Normal, ducem această luptă de prea mult timp, încât face parte din noi, o avem adânc înrădăcinată în mintea noastră, în gândurile noastre, fricile noastre sunt parte din conflictele noastre, orice acceptare a lor în sensul eliberării, naşte şi mai mare frică şi nesiguranţă, pentru că sursa lor este mintea şi ego-ul. A accepta că a avea dreptate este o formă de negare de Sine este percepută ca o sinucidere. Negarea conflictului este o etapa dureroasă, mai ales în acest an, şi, mai mult, menţine omul în separare şi limitare. Refuzul de a vedea dincolo de aparenţe, dar şi tratarea acestor aspecte superficial, ironic, în derâdere, provoacă durere şi dezorientare.

Înainte de a ne lua avânt pentru provocările lui 2019, avem câteva zile de ODIHNĂ. Însă odihna este lucrătoare, fiind astfel diferită de lene. Aşa ca avem un răgaz de două săptămâni în care să facem bilanţul provocărilor pe care le-am acceptat, chiar dacă încă mai avem multe de înţeles. A ne odihni activ, înseamnă şi a contempla realizările din perspectiva lui Cine eram la începutul anului 2018 și Cine sunt astăzi ca sumă a conștientizărilor și înțelegerii dobândite în aceste ultime 12 luni.

Apoi, cu răbdare, fără negare, fără așteptări și fără prejudecăți să ne asumăm responsabilitatea acestui an, aceea a IDENTIFICĂRII de SINE.

Pentru aceasta vom fi susținuți energetic, informațional și luminic în 2019.

Să reținem că acest an este cel în care începem, pe de o parte să culegem roadele ultimilor 2 ani, iar pe de altă parte este anul în care semințele faptelor și calitățile pe care le-am  cultivat în acești ultimi 2 ani încep să încolțească și vor avea un ritm accelerat de creștere și înflorire, dacă le dăm o mână de ajutor.

IDENTIFICAREA de SINE pornește de la RENUNȚARE.

Renunțare are ca rezult eliberare energiei, reorganizarea informației și o mai mare claritate și luciditate în abordare vieții și a propriei ființe în relație cu viața.

Anul 2019 este un an despre mine și viața. Dar eu sunt parte dintr-un întreg, iar viața mea este o continuă interacțiune cu mine și cu multe alte ființe care mă ajută să fiu eu însumi.

Identificarea de Sine este o lucrare de recunoașterea a propriei mele individualități, în această lume.

In consecință RENUNȚAREA presupune:

 1. ELIBERAREA de NEVOIA de:
 • a nega stările, emoțiile, nevoile, anumite lucruri, acțiuni, decizii, răni;
 • a controla: pe noi înșine, pe cei apropiați, colegii, situațiile, banii, sănătatea, chiar viața;
 • planificare, stabilind ordinea lucrurilor, când ea a fost deja definită;
 • a ne impune punctul de vedere, cunoașterea, calitățile, dorințele, adevărul;
 • a ne apăra prin: aroganță, agresivitate, sfidare, furie;
 • a crede în tipare, modele, statistici, previziuni, promisiuni și vorbe, în ceea ce este vizibil, palpabil, măsurabil, cântărit și valorizat;
 • a fi mai bun, mai drept, mai cinstit, pentru că astfel judec;
 • a nega dreptul la fericire prin a gândi, a vorbi, explica, a se plânge de nefericire;
 • a nega dreptul la iubire prin limitarea ei la sex;
 • a nega sănătatea prin a gândi, vorbi, a se plânge de boală, de suferință;
 • bani, prin credința în sărăcie, pierdere, lipsă;
 • de a fi ocupat, de a avea ceva de făcut;
 • a avea legături și a reînnoi legături
 • trecut și de viitor și dependența de amintiri și visuri
 • de a controla viitorul
 • de putere asupra ta, a altora, puterea de a domina
 • recunoaștere valorii noastre de către ceilalți
 • a împlini așteptările celorlalți
 • a ne atașa de oameni, lucruri, stări, credințe, nevoi
 • A AVEA
 1. ELIBERAREA de:
 • vinovăție
 • rușine
 • sentimentul de separare
 • respingere
 • negativitate, de negare, manifestă și prin tendința de a folosi negați în fiecare propoziție sau gând;
 • reprimarea emoțiilor, credințelor, vorbelor, sentimentelor, a gândurilor și speranțelor;
 • conflict, de luptă
 • rănile ascunse ale trecutului, dar și de cele prezente dar negate;
 1. ELIBERAREA de FRICA de:
 • eșec, de adversari, de înfrângere
 • moarte
 • respingere,
 • singurătate, de bătrânețe
 • boală, dar și de sănătate,
 • pierdere a controlului, de dușmani
 • a nu fii la înălțimea așteptărilor
 • sărăcie, lipsă, pierdere, furt
 • necunoscut
 • viitor
 • întuneric, înălțime, limite (spații închise), agresiune
 • tunet (furie), fulger (foc), ceață (pierdere, neprevăzut, necunoscut), furtună (distrugere, moarte, mânie), cutremur (schimbare, moarte, pierderea controlului)
 1. ELIBERAREA de ILUZIA:
 • perfecțiunii
 • a proprie valori
 • a importanței anumitor lucruri, stări, situații. Toate sunt la fel de importante.
 • Controlului
 • Puterii
 • Dreptătii
 • Adevărului propriu
 1. ELIBERAREA de FALSURI precum:
 • EGO-ul sau falsa imagine de sine
 • Puterea Controlului sau conducerea destinelor sau falsa încredere în sine;
 • Cunoașterea prin învățare sau falsul respect de sine sau orgoliu
 • Dreptatea sau falsa judecată
 • Indoială sau neîncrederea de Sine
 • Penitența sau falsa credință, ce ascunde frica de pedeapsă
 1. ELIBERAREA de URĂ:
 • de sine sau de Sine
 • de Frați / surori (de la Cain și Abel)
 • dumnezeire
 • invidia este ură față de altul
 • de toate manifestările prin care ii pedepsim pe alții sau pe noi înșine
 • de toate trăirile, emoțiile din care lipsește iubirea necondiționată, fără așteptări și fără atașamente, cel ce este lipsit de iubire și respinge manifestarea iubirii, este plin de ură, din care se nasc fricile.
 1. ELIBERAREA de critică, corupție, lene, lașitate, haos,judecată, griji, dualitate etc.

Prin ELIBERARE omul încetează a se mai identifica, cu ceea ce a eliberat și se poate pregăti pentru un nou început.

RENUNȚAREA la obiceiul de a lua personal ceea ce se întâmplă în jurul nostru și de a reacționa cu mânie sau prin retragere li resemnare, este Calea prin care ajungem la Sinele nostru, eliberându-ne de armele ego-ului, frica și negativismul (inclusiv în limbaj).

A renunța este egal cu asumarea responsabilității de A FI TU ÎNSUȚI.

Înainte de a înțelege aceasta, energiile anului 2019 ne vor ajuta să RENUNȚĂM la a ne concentra pe defectele noastre, pe ceea ce noi credem că sunt defecte, la credințele false despre noi înșine, renunțând la a ne evalua după ce credem noi și ce cred alții despre noi.

Astfel vom putea trece la ACCEPTAREA că cel/cea care suntem este varianta cea mai bogată și frumoasă a manifestării Sinelui nostru alias Făt Frumos sau Ileana Cosânzeana. Acceptarea că magia stă în INTENȚIA mea de a mă IDENTIFICA cu IMAGINEA de SINE cea mai ÎNALTĂ  a mea în acest an, 2019.

IMAGINEA de SINE este dincolo de ce crede fiecare dintre noi despre sine, este CINE SUNTEM NOI cu adevărat.

De cele mai multe ori ne scapă cele mai multe aspecte despre CINE SUNT EU, deoarece viața se învârte și ne-o programăm funcție de:

 • ceea ce dorim, vrem, avem,
 • ceea ce învătăm, știm
 • ceea ce respectăm, credem,
 • idealurile pentru care ne luptam
 • visurile pentru care sperăm să le împlinim dacă…
 • ceea ce combatem și respingem, încercând să schimbăm,
 • temeri, așteptări și nevoi,

iar în toată aceasta lucrare noi UITĂM … SĂ FIM.

Iar anul 2019 își propune să ne amintească tocmai CINE SUNTEM NOI, dincolo de ego si fricile lui, dincolo de ura camuflată în invidie, tristețe, pedeapsă și penitență și în ciuda căutările noastre pentru a avea liniște, libertate, bucurie, fericire, pace și armonie. Și toate acestea pentru că energiile noii dimensiun, a Noului Pământ sunt cele care ne caracterizează starea de

 • A FI liniștit sau în liniște
 • A FI liber sau în libertate
 • A FI bucuros sau plin de bucurie
 • A FI fericit sau plin de fericire
 • A FI împăcat sau în pace
 • A FI armonios sau în armonie

Și ori de câte ori ne vom menține în paradigma lui „a avea” ne vom simți triști, confuzi, obosiți, nemulțumiți, având tendința de a fugi, de a scăpa de tot ce știm și avem.

În 2019 tot ce facem se naște din Cine suntem în ceea ce facem.

Dacă suntem confuzi tot ce facem adâncește confuzia, dacă suntem obosiți sporul în ceea ce facem va fi redus, dacă suntem nefericiți, ceea ce facem adâncește nefericirea.

Magia suntem noi, iar anul 2019 a venit că să ne arate aceasta prin materializarea a tot ceea ce suntem și facem. Acesta este anului LIBERTĂȚII, al ELIBERĂRII SINELUI de vechea paradigma și de ego.

IDENTIFICAREA de SINE este lucrarea noastră pentru acest an. Ne identificăm cu CINE SUNTEM și urmărim ca în tot ceea ce facem, gândim, vorbim, simțim chiar  SĂ FIM SINELE pe care aleg să-L experimentez în Viața aceasta.

Un aspect foarte important este NECONDIȚIONAREA, fără atașamente și fără așteptări, acestea sunt energiile anului, LIBERTATEA este necondiționată, este liberă de atașamente și de așteptări, Sinele nostru este LIBER, iar eliberarea vine din renuntarea la ego.

 

Anul 2019 este ACUM, AICI pentru a ne provoca

SĂ FIM MAGIA SINELUI NOSTRU.

A venit Clipa să NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA de

A FI în tot ceea ce facem.

 

 

Advertisement

2 thoughts on “2019 Anul magic al Eliberarii şi Identificării de Sine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s